Prawa autorskie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie udostępnia zasoby biblioteczne znajdujące się w jej posiadaniu z poszanowaniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a także przepisów wewnętrznych Uczelni. Wszelkie procesy przetwarzania, w tym udostępniania tych zasobów, spełniają wymogi w zakresie ochrony praw autorskich.

Każdy użytkownik korzystający z zasobów biblioteki zobowiązany jest stosować się do przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz aktualnych przepisów wewnętrznych Uczelni (uchwały, zarządzenia, regulaminy), dotyczących ochrony praw autorskich zasobów posiadanych przez Uczelnię.

Materiały pełnotekstowe zamieszczone w Bibliotece Cyfrowej WSPA stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.

Dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony zgodnie z obowiązującym prawem autorskim. Część zasobów Biblioteki Cyfrowej WSPA jest dostępna wyłącznie z komputerów znajdujących się w czytelni WSPA.

Informacja o dostępie do poszczególnych publikacji widoczna jest w opisie publikacji w polu "Prawa dostępu".

Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji