Opis projektu

Biblioteka Cyfrowa WSPA jest projektem tworzenia cyfrowych kolekcji piśmiennictwa w oparciu o zbiory przechowywane w Bibliotece Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz publikacje Wydawnictwa WSPA, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

Zasadniczym celem BC WSPA jest stworzenie dostępu poprzez Internet do zasobów dydaktycznych i naukowych Uczelni, poprzez ułatwienie dostępu do kolekcji bibliotecznych oraz rozpowszechnienie dokumentów związanych z WSPA.

Platforma została sfinansowana ze środków projektu „Lubelska WySPA IT – zintegrowany rozwój Uczelni”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00.) Jednym z celów projektu jest digitalizacja zasobów księgozbioru  Biblioteki WSPA w Lublinie i stworzenie biblioteki cyfrowej.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji