Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się najczęściej zadawane pytania przez użytkowników Biblioteki Cyfrowej WSPA.

Pytanie: Co to jest dLibra?
Odpowiedź: dLibra to środowisko służące do budowy bibliotek cyfrowych, zarządzania ich zawartością i udostępniania w sieci Internet zgromadzonych w bibliotece publikacji.Więcej na ten temat można znaleźć w opisie platformy dLibra: https://dingo.psnc.pl/dlibra/

Pytanie: Co to jest kolekcja?
Odpowiedź: Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać.

Zbiory zgromadzone w BC WSPA podzielono na następujące kolekcje:

  • Wydawnictwo WSPA - zawiera książki wydane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
  • WySPA - zawiera czasopismo Studentów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie,
  • Ustawy – zawiera ustawy i rozporządzenia wykorzystywane na zajęciach dydaktycznych w WSPA,
  • Polecane – zawiera publikacje polecane przez Bibliotekę.

Kolejne kolekcje będą tworzone w miarę potrzeb.

Pytanie: Co to jest wystawa?
Odpowiedź: Wystawa to zbiór dokumentów powiązanych ze sobą tematycznie i prezentowanych w określonej kolejności. Dokumenty wchodzące w skład wystawy mogą pochodzić z różnych kolekcji.

Pytanie: Kto może korzystać z zasobów BC WSPA?
Odpowiedź: Zasób biblioteki cyfrowej jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich. Pobrane dokumenty można wykorzystywać tylko do użytku własnego (pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz w celach edukacyjnych). Ograniczenia dostępu dotyczą jedynie materiałów objętych prawem autorskim.

Pytanie: Czy dostęp do zawartości BC WSPA jest bezpłatny i nieograniczony?
Odpowiedź: Dostęp do publikacji nieobjętych prawem autorskim jest bezpłatny i nieograniczony. Część zasobów biblioteki cyfrowej jest chroniona prawem autorskim. Każda publikacja ma nadane prawa dostępu, które wynikają z praw autorskich. Część zasobów Biblioteki Cyfrowej jest dostępna wyłącznie z komputerów znajdujących się w czytelni WSPA. Informacja o dostępie do poszczególnych publikacji widoczna jest w opisie publikacji w polu „Dostęp”.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Prawa autorskie

 

Pytanie: Wszystko zrobiła(e)m jak trzeba, a publikacja mi się nie otwiera. Co robić?

Odpowiedź: Na pewno trzeba cierpliwie poczekać, niektóre pliki ściągają się wolno. Warto też skorzystać z innej drogi do publikacji lub przeprowadzić jakieś proste wyszukiwanie, żeby zobaczyć, czy np. nie zostało przerwane połączenie z Internetem. Być może na twoim komputerze brak programu Adobe Reader potrzebnego do otwarcia tekstu publikacji. Warto również zwrócić uwagę, czy dana publikacja nie ma ograniczonego dostępu, np. do sieci akademickiej lub też komputerów bibliotecznych. Co możemy, doradzimy Ci korespondencyjnie, napisz na adres: biblioteka@wspa.pl

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji