Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Logistyka \(organizacja\) \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Infrastruktura transportu \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Transport śródlądowy \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Transport morski \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Transport lotniczy \- podręczniki akademickie] OR [Title = Infrastruktura logistyczna w transporcie. T. 3, cz. 1, Infrastruktura liniowa \- wodna, transportu lotniczego oraz telematyka transportu] OR [Creator = Markusik, Sylwester. Red.]

Number of results: 42

items per page

Wojewódzka-Król, Krystyna Rolbiecki, Ryszard

Wojciechowski, Łukasz Wojciechowski, Adam Kosmatka, Tadeusz

Matulewski, Marek Fajfer, Paweł Konecka, Sylwia Wojciechowski, Adam

Pisz, Iwona Sęk, Tadeusz Zielecki, Władysław

Coyle, John Joseph Bardi, Edward J. Langley, C. John

Gołembska, Elżbieta. Red.

Skowronek, Czesław Sarjusz-Wolski, Zdzisław

Korzeniowski, Andrzej Skrzypek, Mieczysław Szyszka, Grzegorz

This page uses 'cookies'. More information