Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Logistyka \(organizacja\)] OR [Title = Logistyka \: teoria i praktyka. \[Cz.\] 1] OR [Creator = Krawczyk, Stanisław. Red.]

Number of results: 87

items per page

Niziński, Stanisław Żurek, Józef Ligier, Krzysztof

Miler, Ryszard. Red. Nowosielski, Tomasz. Red. Pac, Bohdan. Red.

Niziński, Stanisław Żurek, Józef

Matulewski, Marek Fajfer, Paweł Konecka, Sylwia Wojciechowski, Adam

Pisz, Iwona Sęk, Tadeusz Zielecki, Władysław

This page uses 'cookies'. More information