Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Instytucje polityczne \- prawo \- Polska \- 1990\-. \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Prawo konstytucyjne \- Polska \- podręczniki akademickie] OR [Title = Konstytucyjny system organów państwowych] OR [Creator = Szmulik, Bogumił. Red.] OR [Creator = Paździor, Mariusz. Red.]

Number of results: 12

items per page

Witkowski, Zbigniew. Red. Bień-Kacała, Agnieszka. Red.

Górecki, Dariusz. Red. Górecki, Dariusz Adamczewski, Robert Chmielarz-Grochal, Anna Domańska, Aldona Krawczyk, Ryszard Michalak, Anna Rakowska-Trela, Anna Składowski, Konrad Skotnicki, Krzysztof Sułkowski, Jarosław

Szmulik, Bogumił. Red. Żmigrodzki, Marek. Red.

This page uses 'cookies'. More information