Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Zmiana społeczna \- 21 w.] OR [Subject = Kryzysy polityczne \- 1990\-.] OR [Title = Źródła kryzysów i konfliktów \: czynniki endogenne i egzogenne warunkujące kryzysy oraz konflikty w relacjach społecznych i politycznych współczesnego świata. \[1\]] OR [Creator = Barnaszewski, Bogusław]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information