Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Bezpieczeństwo granic \- Kraje Unii Europejskiej] OR [Subject = Bezpieczeństwo międzynarodowe \- Kraje Unii Europejskiej] OR [Subject = Bezpieczeństwo państwa \- Kraje Unii Europejskiej] OR [Subject = Prawo \- Kraje Unii Europejskiej] OR [Subject = Traktat o Unii Europejskiej \(1992\)] OR [Subject = Wspólna Polityka Zagraniczna i Obronna \(Unia Europejska\)] OR [Title = Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej] OR [Creator = Aleksandrowicz, Tomasz R.]

Number of results: 24

items per page

Kakareko, Ksenia Kononiuk, Tadeusz Sobczak, Jacek

Muszyński, Mariusz Harasimiuk, Dominika E. Kozak, Małgorzata

Zwierzycki, Wiesław. Red. Starkowski, Dariusz Bieńczak, Krzysztof Zwierzycki, Wiesław

Smoleń, Paweł. Red. Burzec, Marcin Jędrzejczyk, Michał Kucia-Guściora, Beata Münnich, Monika Pomorski, Piotr Smoleń, Paweł Świstak, Marzena

Liedel, Krzysztof. Red. Piasecka, Paulina. Red. Aleksandrowicz, Tomasz R. Red.

This page uses 'cookies'. More information