Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Personel \- kierowanie \- Polska \- 1990\-.] OR [Subject = Personel \- kierowanie \- podręczniki] OR [Title = Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce \: ewolucja i współczesność] OR [Creator = Pocztowski, Aleksy. Red.] OR [Creator = Rakowska, Anna. Red.] OR [Creator = Sitko\-Lutek, Agnieszka. Red.]

Number of results: 28

items per page

Gableta, Małgorzata. Red. Pietroń-Pyszczek, Agata. Red.

This page uses 'cookies'. More information