Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Kapitał intelektualny] OR [Subject = Personel \- kierowanie] OR [Subject = Rozwój gospodarczy] OR [Subject = Zasoby ludzkie] OR [Subject = Edukacja \- aspekt ekonomiczny] OR [Title = Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury] OR [Creator = Lipka, Anna]

Number of results: 96

items per page

Kwiatkowski, Eugeniusz. Red. Kucharski, Leszek. Red.

This page uses 'cookies'. More information