Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Finanse publiczne \- prawo \- Kraje Unii Europejskiej] OR [Subject = Finanse publiczne \- prawo \- Polska \- 1990\-. \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Finanse publiczne \- Polska \- 1990\-. \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Prawo podatkowe \- Polska \- 1990\-. \- podręczniki akademickie] OR [Subject = Prawo bankowe \- Polska \- podręczniki akademickie] OR [Title = Prawo finansowe \: prawo finansów publicznych, prawo podatkowe, prawo bankowe] OR [Creator = Bitner, Michał, et.al.]

Number of results: 5

items per page

Smoleń, Paweł. Red. Burzec, Marcin Jędrzejczyk, Michał Kucia-Guściora, Beata Münnich, Monika Pomorski, Piotr Smoleń, Paweł Świstak, Marzena

Smoleń, Paweł. Red. Wójtowicz, Wanda. Red. Burzec, Marcin Duda-Hyz, Michalina Gorgol, Andrzej Kucia-Guściora, Beata Münnich, Monika Pomorski, Piotr

This page uses 'cookies'. More information