Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Subject
  • Date issued
  • Language

Search for: [Subject = Personel \- kierowanie \- Europa] OR [Subject = Polityka zatrudnienia \- Kraje Unii Europejskiej] OR [Subject = Rynek pracy \- Europa \- 1990\-.] OR [Subject = Zasoby ludzkie \- Europa] OR [Title = Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej] OR [Creator = Pocztowski, Aleksy. Red.]

Number of results: 10

items per page

This page uses 'cookies'. More information